• பகிரி: +86 137 1365 3495
  • WeChat: +86 137 1365 3495
  • மின்னஞ்சல்: info@ace-mold.com
  • பனிப்புயலுக்குப் பிறகு சாலையில் பனிப்பொழிவுடன் கூடிய டிரக்

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

உபகரணங்கள்1

உபகரணங்கள்2

உபகரணங்கள்3

உபகரணங்கள்4

உபகரணங்கள் 5

உபகரணங்கள்6

பட்டறை1

பட்டறை2

பட்டறை3

பட்டறை4

பட்டறை5

பட்டறை6

பட்டறை7